VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje nikotin. Nikotin je návyková chemikálie.

Domů >> Novinky >> Marketing >> Thajsko posiluje kontrolní opatření pro e-cigarety na ochranu veřejného zdraví

Thajsko posiluje kontrolní opatření pro elektronické cigarety na ochranu veřejného zdraví

KEYSTONE TÝM
14.06.2024

Thajské ministerstvo veřejného zdraví, odhodlaným krokem k zajištění blaha svých občanů, nedávno oznámilo výrazné posílení kontrolních opatření u elektronických cigaret. Tento krok je primárně zaměřen na ochranu lidských práv a práv dětí. Během tiskové konference po druhém zasedání Národního výboru pro kontrolu tabákových výrobků (TCC) v roce 2024 ministr veřejného zdraví Somsak Thepsuthin prozradil, že Thajsko se oficiálně připojilo k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Toto členství povede řadu akcí k omezení importu, prodeje a používání e-cigarety v rámci země.

Trh s e-cigaretami: Kouřové podsvětí

Navzdory jasným právním zákazům dovozu a prodeje elektronických cigaret v Thajsku upozornil ministr Somsak na přetrvávající problém: na tajné aktivity zločinců, kteří nadále pašují tyto produkty do země. Tyto nelegální dovozy často zahrnují klamavé praktiky, jako je zatajování a falešné zprávy. Takové aktivity nejen porušují zákon, ale také představují značná zdravotní rizika pro nekuřáky, zejména děti.

E-cigarety se svými lákavými vůněmi mohou nic netušící jedince snadno oklamat o jejich potenciálním nebezpečí. Mnoho rodičů, zmatených sladce páchnoucími výpary, nemusí pochopit vážné zdravotní důsledky používání e-cigaret. Thajská vláda, která si tuto výzvu uvědomuje, je připravena zavést čtyři hlavní opatření k omezení šíření a dopadu elektronických cigaret.

První opatření: Posílení právních rámců

První opatření zahrnuje formulaci a zdokonalení příslušných předpisů. Vláda bude posilovat stávající zákony, předpisy a normy napříč různými ministerstvy a agenturami. Cílem je poskytnout robustní ochranu zdraví nekuřáků a efektivněji regulovat e-cigarety a všechny formy tabákových výrobků. Zpřísněním vymáhání práva chce vláda vytvořit prostředí, kde se výrazně omezí nelegální obchod a používání e-cigaret.

Tento krok není jen o přidání dalších pravidel, ale o zajištění toho, aby tato pravidla byla jasná, komplexní a vymahatelná. Ministerstvo veřejného zdraví plánuje úzkou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, aby zajistilo, že se tyto posílené předpisy promítnou do konkrétních akcí v praxi. Doufají, že tak zacelí mezery, které umožnily vzkvétat nelegálnímu trhu s e-cigaretami.

Opatření 2: Podpora léčby odvykání kouření

Druhé opatření se zaměřuje na podporu léčby odvykání kouření. Vláda uznává návykovou povahu nikotinu a zajistí, aby lidé, kteří chtějí přestat kouřit, měli přístup k nezbytným lékům v rámci národního systému zdravotního pojištění. Tato podpora je zásadní pro pomoc jednotlivcům vymanit se ze sevření závislosti na nikotinu.

Iniciativa také zahrnuje rozšíření veřejného přístupu k programům pro odvykání kouření a nabízí řadu zdrojů, jako je poradenství, podpůrné skupiny a vzdělávací materiály. Poskytováním komplexní podpory se vláda snaží učinit přestat kouřit dosažitelnějším cílem pro mnoho Thajců. Toto opatření je jasným znamením závazku vlády snížit užívání tabáku a související zdravotní rizika.

 

Třetí opatření: Zvyšování povědomí o veřejném zdraví

Třetí opatření se soustředí na zvyšování povědomí o veřejném zdraví. Vláda plánuje zahájit rozsáhlé kampaně, které by veřejnost poučily o nebezpečí cigaret, e-cigaret a všech forem tabákových výrobků. Tyto kampaně odhalí taktiky používané tabákovým průmyslem k nalákání nových uživatelů, zejména zaměřených na děti a dospívající.

Ministr Somsak zdůraznil význam zapojení dětí a dospívajících do nekuřáckého hnutí. Vláda doufá, že tím, že poskytne mladé generaci znalosti a dovednosti v oblasti prosazování práv, kultivuje kulturu povědomí a odporu proti užívání tabáku. Kampaně budou využívat různé platformy, od sociálních médií až po komunitní akce, aby bylo zajištěno, že sdělení zasáhne široké publikum.

Čtvrté opatření: Ochrana proti zneužívání tabákového průmyslu

Konečné opatření má za cíl chránit veřejnost před zneužíváním tabákovým průmyslem. Vláda zavede strategie, které zabrání přístupu průmyslu k tabákovým výrobkům a kontrole nad nimi. To zahrnuje monitorování a regulaci marketingových praktik, které se zaměřují na zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou děti a dospívající.

Vláda doufá, že zavedením přísných kontrol, jak jsou tabákové výrobky uváděny na trh a prodávány, minimalizovat vliv tabákového průmyslu. Toto opatření také zahrnuje spolupráci s mezinárodními orgány s cílem udržet krok s globálními osvědčenými postupy v oblasti kontroly tabáku. Thajské dodržování Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace je důkazem jeho odhodlání chránit veřejné zdraví.

Společné úsilí o zdravější budoucnost

Kromě těchto opatření vytvoří thajská vláda pracovní skupinu zahrnující různé resorty, včetně policie, celníků a ministerstva školství. Tato skupina povede studie o škodlivosti e-cigaret a vyvine strategie, jak veřejnost poučit o jejich nebezpečích. Cílem je podporovat dobře informovanou společnost, která rozumí rizikům spojeným s používáním e-cigaret.

Oznámení ministra Somsaka znamená významný krok vpřed v thajském boji proti tabáku a jeho derivátům. Přistoupením k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku se Thajsko zavazuje ke globálnímu hnutí zaměřenému na snížení škod způsobených tabákovými výrobky. Prostřednictvím posílených předpisů, podpory odvykání kouření, zvýšeného povědomí veřejnosti a ochrany před průmyslovým vykořisťováním je Thajsko připraveno chránit zdraví a práva svých občanů, zejména svých dětí.

Proč investovat do čističky vzduchu?

V poslední době zprávyThajské ministerstvo veřejného zdraví oznámilo posílená kontrolní opatření na e-cigarety s cílem chránit veřejné zdraví a zdraví dětí. Ministr Somsak Thepsuthin zdůraznil závazek země k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, která se zaměřuje na zpřísnění předpisů, podporu léčby odvykání kouření, zvyšování povědomí o veřejném zdraví a ochranu před zneužíváním tabákového průmyslu. Navzdory stávajícím zákazům představuje nelegální dovoz e-cigaret nadále riziko, zejména pro děti. Vláda plánuje spolupracovat s různými ministerstvy, aby informovala veřejnost o těchto nebezpečích, čímž posílí odhodlání Thajska chránit blaho svých občanů.

VÍCE NOVINEK

×
OVĚŘTE PROSÍM SVŮJ VĚK
KEYSTONE Výrobky obsahují nikotin a jsou nevhodné pro nezletilé.
Chcete-li pokračovat, potvrďte svůj věk.